Vi bryr oss om miljön

Pappelinas mattor tillverkas i Sverige av svensk ftalatfri plastfolie. Plastfoliebanden i PVC tillverkas i södra Sverige av Gislaved Folie AB. Folien tillverkas av ny plastråvara vilket säkerställer att inga miljöfarliga tungmetaller eller hälsofarliga mjukgörare finns i våra mattor.

Vår leverantör av platsfolieband är miljömedveten och har ständig utveckling som sin konkurrensfördel. De kvalitetscertifierades 1995 för ISO9001 och blev miljöcertifierade enligt ISO14001 två år senare.

Våra mattor består av 90% plastfolieband och 10% varptråd som vävs samman enligt gammal tradition i välskötta vävstolar från 50-talet. Varpen är gjord av polyester och tillverkas i Tyskland. En matta från Pappelina har lång livslängd, god färgbeständighet och kräver dessutom minimalt med underhåll.

Vi följer alla regler, förordningar och krav i Sverige samt EU där strikta miljöregler råder. De flesta utgivna av ECHA* genom REACH-förordningen, vilken antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier.

* ECHA, European Chemicals Agency, är den europeiska kemikaliemyndigheten med huvudansvar för REACH-förordningen. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.